دفتر مرکزی : مشهد بلوار دستغیب ، نبش دستغیب 25
تلفن تماس : 05137665936
شعبه 2 : مشهد ، بلوار امامیه ، امامیه 15

لطفا نظرات و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک info@verya-co.ir با مدیریت در میان بگذارید